Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

AktualnoNovice in dogodki

Novice in dogodki

Evropska komisija je spodbudila  peti natečaj za evropsko nagrado Natura 2000, ki se podeljuje za najboljše dosežke na področju ohranjanja narave. Vsi, ki so neposredno…

Evropski dan Nature 2000 se nanaša na 21. maj 1992, ko sta bila sprejeta program LIFE in Direktiva EU o habitatih. Ta direktiva je skupaj z Direktivo o pticah (letos…

Ministrstvo za okolje in prostor je 7. maja 2019 v javno razpravo posredovalo osnutek sprememb in dopolnitev Zakona o ohranjanju narave. Na območja Natura 2000 in…

Države članice EU vsakih šest let izdelajo poročilo o stanju vrst in habitatnih tipov po 17. členu Direktive o habitatih. Zavod RS za varstvo narave je pripravil osnutek…


Na vrh