Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

AktualnoNovice in dogodki

Novice in dogodki

Evropska komisija vsako drugo leto pregleda izvajanje okoljske politike v EU, tudi direktive o habitatih in direktive o pticah. Objavila je poročila za 28 držav članic za…

Slovenija je s strani Evropske komisije (EK) prejela uradni opomin in obrazloženo mnenje glede ohranjanja naravnih habitatov, prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst…

Minister za okolje in prostor je izdal odredbo o začasnih prepovedih in omejitvi ravnanj v vodotokih, ki so habitat primorske podusti v Goriških brdih. Ta za eno leto…

Dne 29. junija 2019 je pričel veljati Zakon o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Uradni list RS, št.…

Pošta Slovenije je v seriji izdala EUROPA – ptice izdala znamki z motivoma rjava čaplja in brkata sinica, obe varuje Direktiva o habitatih.

Njun življenjski prostor so…

Evropska komisija je spodbudila  peti natečaj za evropsko nagrado Natura 2000, ki se podeljuje za najboljše dosežke na področju ohranjanja narave. Vsi, ki so neposredno…

Evropski dan Nature 2000 se nanaša na 21. maj 1992, ko sta bila sprejeta program LIFE in Direktiva EU o habitatih. Ta direktiva je skupaj z Direktivo o pticah (letos…

Ministrstvo za okolje in prostor je 7. maja 2019 v javno razpravo posredovalo osnutek sprememb in dopolnitev Zakona o ohranjanju narave. Na območja Natura 2000 in…

Države članice EU vsakih šest let izdelajo poročilo o stanju vrst in habitatnih tipov po 17. členu Direktive o habitatih. Zavod RS za varstvo narave je pripravil osnutek…

V okviru projekta Vezi narave iz programa Interreg so naravovarstveniki z Zavoda RS za varstvo narave – v dogovoru z lastniki zasebnih zemljišč - postavili 50 gnezdišč…


Na vrh