Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

AktualnoNovice in dogodki

Novice in dogodki

Projekt Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2016, 2017 in 2018 je zaključen.  V treh letih je Center za kartografijo favne in flore opravil 467 terenskih…

Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor je z akcijo nadzora preverila vplive obremenjevanje okolja, vod in narave z delovanjem…

Na spletu so objavljena gradiva razpisa za Interreg projekte Donavskega porečja, tudi za povezave med območji Natura 2000. Cilje so razvrstili v več skupin, na naravo…

Izšel je znanstveni članek Neuspeh kmetijsko-okoljskih ukrepov za spodbujanje in ohranjanje travniške biodiverzitete v Sloveniji, v katerem avtorji podrobno analizirajo…

Namen novega projekta Interreg MEASURES Upravljanje in obnavljanje vodnih ekoloških koridorjev za migratorne vrste rib v donavskem poreč̌ju je izboljšanje varstvenih…


Kot prispevek k Evropskemu letu kulturne dediščine je neprofitna organizacija European Garden Heritage Network (EHGN), 7. septembra 2018 v gradu Nordkirchen v Nemčiji…

Namen projekta Čezmejno sodelovanje in ekosistemske storitve za dolgoročno ohranjanje populacij velikih zveri v severnih Dinaridih - Carnivora Dinarica  je izboljšati…

V okviru tretjega roka javnega razpisa programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška je bil med 17 predlogi odobren tudi projekt Doživetja narave in opazovanje…

Projektu Interreg Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah - Grevislin so odobrili sofinanciranje. Projekt…

Vlada RS je 6. julija 2018 izdala Uredbo o spremembi Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). Z njo je spremenila meje območij Natura 2000 in…


Na vrh