Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

AktualnoNovice in dogodki

Novice in dogodki

Objavili so tretji razpis programa Interreg Podonavje. Med drugim bodo podpirali obnovo in upravljanje ekoloških koridorjev in mokrišč mednarodnega pomena. Nadalje…

V sklopu programa Interreg Italia Slovenija je objavljen razpis za obdobje 2014–2020. Skupni cilj je spodbujanje inovativnosti, trajnosti in čezmejnega upravljanja za…

Sredstva Sklada za podnebne spremembe so namenjena blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje. V programu 2019 so namenjena več področjem ohranjanja narave. Z…

Na spletu smo objavili poročila o monitoringu izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev v letih od 2008 do 2017, ki jih je pripravil Zavod za ribištvo Slovenije. Letna…

Glavni skupni cilj projekta je izboljšanje stanja in prisotnosti biotske raznovrstnosti na območjih Natura 2000s krepitvijo celovitega upravljanja, ozaveščanjem in…

Vlada RS se je na seji 22. novembra 2018 seznanila s poročilom, kako smo v Sloveniji Program upravljanja območij Natura 2000 (PUN) izvajali v obdobju od 2015 do 2017.…

Projekt Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2016, 2017 in 2018 je zaključen.  V treh letih je Center za kartografijo favne in flore opravil 467 terenskih…

Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor je z akcijo nadzora preverila vplive obremenjevanje okolja, vod in narave z delovanjem…

Na spletu so objavljena gradiva razpisa za Interreg projekte Donavskega porečja, tudi za povezave med območji Natura 2000. Cilje so razvrstili v več skupin, na naravo…

Izšel je znanstveni članek Neuspeh kmetijsko-okoljskih ukrepov za spodbujanje in ohranjanje travniške biodiverzitete v Sloveniji, v katerem avtorji podrobno analizirajo…


Na vrh