Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

AktualnoNovice in dogodki

Novice in dogodki

Evropska komisija (EK) je objavila poročila o tem, kako države članice izvajajo okoljsko politiko. Kar zadeva ohranjanje narave, EK poudarja, da je Slovenija dosegla…


Evropska komisija je objavila razpise za sofinanciranje tradicionalnih in integriranih projektov ter projektov tehnične pomoči z nepovratnimi sredstvi programa LIFE za…

Občinski svet občine Središče ob Dravi je 3. aprila 2019 sprejel Odlok o Krajinskem parku Središče ob Dravi. Občina je z njim zavarovala 438 ha veliko poplavno območje…

Evropska komisija je zaprla kršitev glede neizpolnjevanja obveznosti iz Direktive o habitatih zaradi pomanjkljive opredelitve območij Natura 2000. Slovenija je namreč…


Evropska komisija je pretekli teden objavila seznam 12 velikih okoljskih in podnebnih projektov iz 10 držav članic, v katere bo preko programa LIFE investirala 116,1…

Projekt Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku  »VrH Julijcev« bo prejel finančno podporo EU - Evropskega sklada za regionalni razvoj.…

Objavili so tretji razpis programa Interreg Podonavje. Med drugim bodo podpirali obnovo in upravljanje ekoloških koridorjev in mokrišč mednarodnega pomena. Nadalje…

V sklopu programa Interreg Italia Slovenija je objavljen razpis za obdobje 2014–2020. Skupni cilj je spodbujanje inovativnosti, trajnosti in čezmejnega upravljanja za…

Sredstva Sklada za podnebne spremembe so namenjena blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje. V programu 2019 so namenjena več področjem ohranjanja narave. Z…

Na spletu smo objavili poročila o monitoringu izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev v letih od 2008 do 2017, ki jih je pripravil Zavod za ribištvo Slovenije. Letna…


Na vrh