Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

AktualnoNovice in dogodki

Novice in dogodki

Upravno sodišče Republike Slovenije sprejelo sodbo glede Odloka Vlade RS o ukrepu odvzema osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave, za obdobje do 30. 9.…

Z ustanovitvijo družbe Slovenski državni gozdovi (SiDG) in prenosom gospodarjenja z državnimi gozdovi nanjo smo v Sloveniji dobili sistemski vir financiranja tudi za…

V javni razpravi je predlog Pravilnika o začasnih prepovedih in omejitvi ravnanj v vodotokih, ki so habitat primorske podusti v Goriških brdih. Primorska podust je…

Evropska komisija (EK) je objavila poročila o tem, kako države članice izvajajo okoljsko politiko. Kar zadeva ohranjanje narave, EK poudarja, da je Slovenija dosegla…


Evropska komisija je objavila razpise za sofinanciranje tradicionalnih in integriranih projektov ter projektov tehnične pomoči z nepovratnimi sredstvi programa LIFE za…

Občinski svet občine Središče ob Dravi je 3. aprila 2019 sprejel Odlok o Krajinskem parku Središče ob Dravi. Občina je z njim zavarovala 438 ha veliko poplavno območje…

Evropska komisija je zaprla kršitev glede neizpolnjevanja obveznosti iz Direktive o habitatih zaradi pomanjkljive opredelitve območij Natura 2000. Slovenija je namreč…


Evropska komisija je pretekli teden objavila seznam 12 velikih okoljskih in podnebnih projektov iz 10 držav članic, v katere bo preko programa LIFE investirala 116,1…

Projekt Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku  »VrH Julijcev« bo prejel finančno podporo EU - Evropskega sklada za regionalni razvoj.…

Objavili so tretji razpis programa Interreg Podonavje. Med drugim bodo podpirali obnovo in upravljanje ekoloških koridorjev in mokrišč mednarodnega pomena. Nadalje…


Na vrh