Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Nova publikacija o upravljanju gozdov v območjih Nature 2000

Izšel je povzetek prispevkov mednarodne delavnice, ki je potekala od 2. do 4. oktobra 2006 v Kočevju in na Mašunu ter v okoliških gozdovih, ki so v sklopu območij Natura 2000.

 

Publikacija z naslovom Multifunctional forest management in Natura 2000 sites  je v celoti v angleščini, obravnava pa:

  • splošno informacijo o območjih Natura 2000 v Sloveniji,
  • izhodišča za ocenjevanje ugodnega stanja ohranjenosti gozdov na Bavarskem in v Sloveniji, vključno s primeri za izbrane vrste ptic, z genetskimi temelji in s strukturnimi značilnostmi pragozdov,
  • prilagajanje gozdarskega načrtovanja ciljem Natura 2000 območij s primeri iz Slovenije, Avstrije in Bavarske,
  • rezultate delavnice s predlogi za aktivnosti v prihodnosti

Bogato ilustrirana publikacija obsega 44 strani, uredil jo je Aleksander Golob. Izdal jo je Gozdarski inštitut Slovenije v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, Zavodom RS za varstvo narave, Bavarskim zavodom za gozdove in gozdarstvo in Avstrijskim raziskovalnim in izobraževalnim centrom za gozdove, naravne nevarnosti in krajino.


Na vrh