Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Objavljena je sprememba Uredbe o območjih Nature 2000

V Uradnem listu št. 59/2007 je dne 4.7.2007 izšla Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). Uredba prične veljati naslednji dan po objavi.

 

Večino sprememb so narekovale zahteve Evropske komisije. Ko je Komisija pregledovala, ali je slovenski pravni red usklajen s pravnim redom Evropske unije, je odkrila nekaj pomanjkljivosti.

Slovenija se je zato obvezala, da bo ustrezno spremenila uredbo in jo tako uskladila z zahtevami Direktive o habitatih. Ob izvajanju Uredbe je bilo ugotovljeno tudi, da je zaradi njenega bolj učinkovitega izvajanja in pravne določenosti, potrebno nekatere norme drugače opredeliti .

Več o tem:


Na vrh