Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Zaključena tretja nagradna igra Natura 2000

Tretja nagradna igra o Naturi 2000 je potekala v Notranjskih novicah in Primorskih novicah. Spraševali smo vas po imenu edine slovenske samonikle sladkovodne želve, ki je vključena v Naturo 2000.

Prejeli smo 57 pravilnih odgovorov, da gre za močvirsko sklednico. Med poslanimi odgovori je komisija Ministrstva za okolje in prostor v torek, 17. julija, izžrebala deset nagrajencev.

Katja Poboljšaj, biologinja s Centra za kartografijo favne in flore, nam je povedala, da je močvirska sklednica v Sloveniji in tudi drugod po Evropi zelo ogrožena vrsta. Uničevanje in fragmentacija habitatov, kot so izsuševanje in zasipavanje močvirnih območij, regulacije vodotokov in urbanizacija, so med najpogostejšimi vzroki ogrožanja.

Dodatno stanje poslabšuje tudi onesnaženje voda. Eden od pomembnih vzrokov ogrožanja je tudi vnos tujerodne želve rdečevratke v naravo. Rdečevratka in njej podobne vrste tujerodnih želv so priljubljene domače akvarijske živali. Ko pa ljubka želvica z leti preraste domači akvarij, jih nevestni lastniki mnogokrat spustijo v naravo. S tem nevede naredijo škodo domorodnim populacijam močvirske sklednice, saj so rdečevratke mnogo bolj agresivne v boju za hrano in primerno mesto za sončenje od sklednic. Hkrati z izpuščanjem živali iz ujetništva lahko pride tudi do vnosa različnih bolezni v naravno okolje.

Iskrene čestitke nagrajencem, ki bodo nagrade prejeli po pošti. Vsem drugim se najlepše zahvaljujemo za sodelovanje.


Na vrh