Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Veliko zanimanje za delavnico o LIFE+

Po objavi razpisa za zbiranje in sofinanciranje projektov iz finančnega instrumenta LIFE+ je Ministrstvo za okolje in prostor 9. oktobra izvedlo delavnico, namenjeno tistim, ki bi želeli prijaviti projekte za sofinanciranje iz evropskih sredstev LIFE+, področje narava in biotska raznovrstnost.

Na delavnici je dr. Samo Kopač predstavil Uredbo LIFE+ in novosti glede na prejšnjo Uredbo LIFE, Andrej Bibič pa prioritete Slovenije na področju narave in biotske pestrosti, na katerih bi prijavitelji lahko zasnovali vsebine projektov. Mag. Julijana Lebez Lozej je predstavila razpisno dokumentacijo in pravila za prijavo projektov s poudarkom na področju Narava in biotska raznovrstnost, mag. Andrej Seliškar pa vlogo ocenjevalcev projektov in kontrolo projektov, ki jo izvaja organizacija, pooblaščena s strani Evropske komisije. Za konec je Leon Kebe na primeru projekta Presihajoče Cerkniško jezero predstavil še praktične izkušnje izvajanja projekta, sofinanciranega z LIFE sredstvi.

Delavnice se je udeležilo preko 70 slušateljev iz več kot 40 različnih organizacij. Velika večina je prihajala iz organov javne uprave ali lokalne samouprave (75%), manjši delež pa iz zasebnih podjetij ter nevladnih organizacij. Glede na regijsko zastopanost je polovica udeležencev prihajala iz institucij s sedežem v osrednjeslovenski regiji, ostale regije so bile zastopane s po 2-3 slušatelji. Iz treh regij (Savinjska, Spodjeposavska, Zasavska) ni bilo slušateljev.

V razpravi so udeleženci želeli izvedeti več o možnostih priprave čezmejnih projektov, o sodelovanju s sosednjimi državami, predvsem s Hrvaško, o vlogi in obveznostih glavnega in stranskih koristnikov sredstev, o vlogi države in Evropske komisije pri spremljanju potekajočih projektov, o vsebinah, ki jih lahko prijavljajo v projektih, pa tudi več o možnostih pridobitve tistega dela sredstev, ki jih morajo zagotoviti prijavitelji sami ali preko sofinancerjev. Predstavniki ministrstva so udeležence povabili, naj vprašanja posredujejo tudi pisno, vprašanja in odgovori pa bodo objavljeni na spletni strani MOP.

Program delavnice in predstavitve

Več:


Na vrh