Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Letošnja košnja v Jovsih v okviru LIFE projekta

V okviru LIFE projekta NATURA 2000 v Sloveniji – upravljavski modeli in informacijski sistem, je Zavod RS za varstvo narave v Jovsih v letih 2006 in 2007 finančno stimuliral košnjo na 102 ha. Pogodbeniki so se obvezali, da bodo svoje travnike pokosili po 15. juliju in tako pripomogli k varovanju ogroženih ptic in drugih živali.

Zaradi sušne pomladi je kazalo na slabšo kvaliteto travišč in s tem na večji pritisk, da bi kosili zgodaj. Nadzor, ki so ga izvedli 15. julija, je pokazal, da so lastniki 7,78 ha travnikov v bolj suhem obsotelskem predelu Jovsov kosili pred s pogodbo določenim datumom in tako niso upravičeni do letošnje finančne stimulacije.

Nadzor košenosti so izvedli konec septembra in sredi oktobra. Pokazalo se je, da nekateri lastniki niso uspeli izpolniti svoje pogodbene obveznosti, saj je nepokošenih ostalo kar 15,5 ha. Glede na pogodbo bi lahko košnjo ob nezmožnosti podpisnika s pomočjo zunanjega izvajalca organiziral Zavod sam, vendar je trenutno v Jovsih toliko vode, da košnja na večini parcel v bližini Šice ni mogoča. Tako v drugem letu trajanja akcije ne bo doseženih 98% košenih travnikov iz leta 2006. Lanska velika uspešnost gre tudi na račun dolge suhe jeseni, ki je omogočala košnjo še v oktobru in novembru.


Na vrh