Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

O Naturi 2000 na srečanju direktorjev za naravo

Na Bledu in Brdu so se 4. do 6. februarja srečali predstavniki ministrstev, pristojnih za naravo, iz 22 držav. Organizirali smo ga v okviru slovenskega predsedovanja EU.

Evropska komisija je predstavila stanje na področju poročanja po habitatni direktivi. Doslej je poročila oddalo 23 članic, med njimi je tudi Slovenija, devet članic pa je oddalo tudi že dopolnjena poročila. V programu dela Evropske komisije za letošnje leto načrtujejo vrsto aktivnosti, vezanih na Naturo 2000 (dopolnitev seznamov območij, upravljanje in financiranje Nature 2000). Slovenija je kot primer dobre prakse predstavila komunikacijo Nature 2000.

Izvajanju Nature 2000 je bila posvečena posebna delavnica, tu je med udeleženci izzval precejšnje zanimanje slovenski Program upravljanja območij Natura 2000. Rezultati delavnice o sonaravnemu upravljanju z gozdovi so pokazali, da je to eden od možnih načinov gospodarjenja z gozdovi v območjih Nature 2000, Slovenija je tu primer dobre prakse. 

Vse predstavitve, poročila in gradiva s srečanja so na spletnih straneh ministrstva, posvečenih predsedovanju EU.


Na vrh