Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Projekti nevladnih organizacij za ohranjanje biotske raznovrstnosti

Urad Vlade RS za komuniciranje je v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor konec lanskega leta objavil razpis za nevladne organizacije za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih dejavnostih nevladnih organizacij o evropskih zadevah v letu 2008. Eden od sklopov je bil delno posvečen biotski raznovrstnosti.

S tega področja je bilo na razpisu izbranih 12 projektov:

 • Ohranjanje biodiverzitete - izziv za prihodnost Slovenije (Okoljsko raziskovalni zavod)
 • Glive vlažnice kot odzivni bioindikator za ohranjanje biotske raznovrstnosti (Gobarsko društvo Lisička Maribor)
 • Priprava izobraževalnega gradiva "Poplave" (knjižna zbirka Vodni detektiv) (Inštitut za celostni razvoj in okolje - ICRO)
 • Živo jamsko bogastvo (Društvo za raziskovanje jam Ljubljana)
 • Ekoremediacije v boju proti podnebnim spremembam (Ekoremediacijski tehnološki center – ERTC)
 • Mladi za prihodnost zemlje: zeleno znanje-zeleno ravnanje (Zavod MOVIT)
 • EOW - Evropska konferenca o evrazijski vidri 2008 v okviru Meseca vidre(Lutra)
 • Promocija ohranjanja biotske raznovrstnosti in ekosistemov kot krovnega cilja politik prilagajanja podnebnim spremembam (Inštitut za trajnostni razvoj)
 • Biodiverziteta okoli našega doma (Center za kartografijo favne in flore)
 • Živi svet pred domačim pragom (Rdeči Apolon)
 • EKO Pozitivke, ozaveščanje in informiranje o podnebnih spremembah in biotski raznovrstnosti (Društvo za ozaveščanje in osebnostno rast Sonce) in
 • Ne moti, netopirji spimo (Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev)

Skupna vrednost sredstev za naštete izbrane projekte je 19.900 evrov.

Rezulati razpisa


Na vrh