Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Posvet Določanje ugodnega ohranitvenega stanja kot korak k upravljanju območij Natura 2000

Zavod RS za varstvo narave je 14. novembra organiziral posvet Določanje ugodnega ohranitvenega stanja kot korak k upravljanju območij Natura 2000.

Teme:

  • Poročanje Evropski Komisiji o stanju ohranjenosti vrst in habitatnih tipov iz Direktive o habitatih, Kako določiti in uporabljati referenčne vrednosti  ohranitvenega stanja Natura območij,  Defining and reporting on favourable conservation status in Scotland, Pregled razpoložljivih varstvenih ukrepov za zagotavljanje ugodnega ohranitvenega stanja, Conacija kot pripomoček za zagotavljanje ugodnega ohranitvenega stanja, Pregled razpoložljivih podatkov, Zaključna razprava in pogled naprej.
  • dr. Peter Skoberne: Poročevalske obveznosti Slovenije na področju varstva narave (pdf, 713 kb)

Kontaktna oseba
Martina Kacičnik-Jančar

 

 


Na vrh