Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Spremenjene cone vrst in habitatnih tipov območij Natura 2000

Cone habitatov vrst in habitatnih tipov so grafično opredeljeni deli območij Natura 2000, na katerih se nahajajo habitati kvalifikacijskih vrst ter površine habitatnih tipov. Zavod RS za varstvo narave je v letu 2010 na podlagi novo pridobljenih podatkih o vrstah in kartiranjih habitatnih tipov popravili nekatere cone vrst in habitatnih tipov območij Natura 2000. Vse sloje con v ESRI shp formatu najdete tukaj.


Na vrh