Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Uvodni seminar za nove LIFE+ projekte

V Ljubljani je dne 11. in 12. 1. 2011 v so-organizaciji Evropske komisije, Ministrstva za okolje in prostor in Zavoda RS za varstvo narave potekal mednarodni uvodni seminar, ti. kick-off meeting za slovenske, madžarske, romunske in bolgarske izvajalce projektov, ki jih Komisija sofinancira iz evropskega finančnega programa LIFE+, izvajati pa so se začeli v letošnjem letu. Iz Evropske komisije sta se seminarja udeležila g. Angelo Salsi, vodja enote LIFE na Generalnem direktoratu za okolje Evropske Komisije in g. Eric Molton, odgovoren za finančne zadeve pri programu LIFE. Udeležence seminarja je pozdravil tudi minister za okolje in prostor, dr. Roko Žarnić.

Pred začetkom seminarja sta za medije podala izjavi minister za okolje in prostor, dr. Roko Žarnić in g. Angelo Salsi.

Slovenija je bila v letu 2010 zelo uspešna in je pridobila kar tri nove projekte, ki bodo sofinancirani iz evropskega finančnega programa LIFE+, zato je Evropska komisija za svoj dogodek izbrala Ljubljano. Skupna vrednost treh slovenskih projektov znaša skoraj 10 milijonov EUR.

SOLINE, Pridelava soli d.o.o. namenjajo projekt z naslovom Človek in narava v Sečoveljskih solinah dolgoročnemu ohranjanju biotske raznovrstnosti na območju solin, predvsem izboljšanju stanja ohranjenosti ciljnih vrst ptic, plazilcev in rib ter ciljnih habitatnih tipov v Sečoveljskih solinah. Obnovili bodo v preteklosti degradirana območja tradicionalnega solinarstva in čelne morske vodne nasipe za nadzor vodnega režima.

Med tremi projekti bo Zavod RS za varstvo narave v projektu z naslovom Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč ponovno vzpostavil ugodno stanje osmih sladkovodnih habitatov in šestih habitatov v mokriščih, ki so utrpela škodo zaradi pomanjkanja ustreznega upravljanja (Pohorje, Zelenci, Vrhe, Planik, Gornji kal in Mura-Petišovci).

Euromix d.o.o. je dobil projekt z naslovom Izboljševanje naravovarstvenega statusa nočnih živali (metuljev in netopirjev) z zmanjšanjem vpliva umetne svetlobe na objektih kulturne dediščine. S projektom bodo izboljšali stanje ohranjenosti biotske raznovrstnosti nočnih živalih na izbranih območjih z zmanjšanjem negativnih učinkov umetne razsvetljave, ki se uporablja za osvetljevanje spomenikov kulturne dediščine.

Kontaktna oseba: julijana.lebez-lozej@remove-this.gov.si.

 


Na vrh