Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Sloveniji predvidoma dva nova LIFE+ projekta za naravo

LIFE+ odbor je 27.5.2011 potrdil seznam projektnih prijav, ki jih Evropska komisija  predlaga za dodelitev evropskih sredstev iz programa LIFE+ 10.

Razpisna vrednost sofinanciranja za projekte je 244,6 milijonov EUR. Komisija je prejela skupno 748 prijav, od tega 203 za področje Narava in biotska pestrost. Na končnem seznamu za dodelitev sredstev je 183 projektov, od tega jih je 65 s področja Narava in biotska pestrost, z dobrimi 53% vseh sredstev.  V juliju bo Evropska komisija začela podpisovati pogodbe z izvajalci.

Na razpis LIFE+ v letu 2010 se je iz Slovenije prijavilo 13 projektov, od tega 5 za sklop Narava in biotska raznovrstnost in eden za sklop Informiranje in komuniciranje s področja ohranjanja narave in biodiverzitete. Za sofinanciranje je potrjenih skupno 6 projektov, od tega dva iz sklopa Narava in biotska raznovrstnost in eden iz sklopa Informiranje in komuniciranje s področja ohranjanja narave in biodiverzitete. Ostali trije so iz sklopa Informiranje in komuniciranje s področja odpadkov.


Na vrh