Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

V pripravi uredba za izvedbo energetske infrastrukture

Evropska komisija ugotavlja, da težave s postopki izdajanja dovoljenje in nasprotovanjem javnosti spadajo med glavne ovire za pravočasno izvajanje energetskih infrastrukturnih projektov. Zato pripravlja novo uredbo, ki naj bi postopke pospešila. Uredba se nato v državah izvaja neposredno – drugače od direktiv, ki jih je potrebno šele prenesti v nacionalni pravni red.

Komisija pri ukrepih v zvezi z direktivo o habitatih pričakuje, da bo učinek režima skupnega evropskega interesa na lokalne rastlinske in živalske vrste pomemben samo za zelo majhno podskupino projektov skupnega interesa, ki bi lahko bili v navzkrižju z območji Natura2000, vendar so ključnega pomena za izpolnitev ciljev energetske in podnebne politike.

Več:


Na vrh