Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Sprememba statusa tudi z našo uredbo

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)

Potencialna posebna ohranitvena območja, ki jih je država Slovenija določila z Uredbo leta 2004, je potrdila Evropska komisija (leta 2007 in 2008). Država nato po določilih Zakona o ohranjanju narave po postopku, predpisanem v Direktivi o habitatih, zaključi s to uredbo določitev posebnih ohranitvenih območij.

Ta pretvorba je podlaga za pridobivanje sredstev iz EU za sofinanciranje Nature, ki jo omogoča 8. člen Direktive o habitatih, in se lahko uveljavlja samo za potrjena ohranitvena območja.

Vse preostale obveznosti so opredeljene v Progamu upravljanja območij Natura 2000 (2007) in že veljajo za potencialna posebna ohranitvena območja, zato uredba ne prinaša za ta območja novih obveznosti.

Vaše pripombe  na predlog predpisa lahko posredujete do četrtka, 5. januarja 2012. Več.


Na vrh