Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Več vrst hroščev prvič poimenovali

Izšel je članek Pregled statusa in raziskanosti hroščev (Coleoptera) evropskega varstvenega pomena v Sloveniji s predlogom slovenskega poimenovanja.

V prispevku je podana revizija seznama varstveno pomembnih vrst hroščev s seznamov prilog Direktive EU o habitatih, ki se pojavljajo v Sloveniji. Nov seznam tako obsega 20 večinoma izredno pomanjkljivo poznanih vrst. Vsebuje:

  • pregled in predloge slovenskih imen,
  • pregled biologije in ekologije vrst ter
  • trenutno poznavanje statusa in pojavljanja v Sloveniji.
  • metode detekcije oziroma vzorčenja vrst.

Namen prispevka je spodbuditi raziskovanje obravnavanih vrst v Sloveniji.

Avtorji članka so: A. Vrezec, A. Pirnat, A. Kapla, S. Polak, M. Vernik, S. Brelih in B. Drovenik, izšel pa je v znanstveni reviji Acta entomologica slovenica, vol. 19, št. 2: 81-138, ki ga izdajata Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija in Prirodoslovni muzej Slovenije.


Na vrh