Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Radensko polje je postalo krajinski park

Radensko polje je kraško polje in je uvrščeno med Natura 2000 območja: na potencialnem posebnem ohranitvenem območju (pPosVO) Radensko polje - Viršnica se varuje 10 živalskih vrst in 3 habitatne tipe.
 
Vlada Republike Slovenije je 15.12.2011 sprejela Uredbo o Krajinskem parku Radensko polje. Soustanovitelj parka je občina Grosuplje, ki je uredbo sprejela leta 2009. Za upravljanje parka je predvidena podelitev koncesije.

Več:


Na vrh