Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Evropska komisija zavrnila naš odgovor

Evropska komisija je 9. novembra Sloveniji poslala vprašanje glede prenosa habitatne direktive v slovensko zakonodajo. Slovenija je odgovor na to vprašanje poslala konec januarja, konec februarja pa je Komisja ta odgovor zavrnila.

V zavrnitvi Komisija najprej ugotavlja, da so morale države članice Komisiji predložiti seznam predlaganih območij, pomembnih za Skupnost. Slovenija je seznam 286 predlaganih območij predložila 5. julija 2004. Seznam je bil ocenjen v okviru biogeografskih seminarjev leta 2005 in 2006. Zaključki teh seminarjev kažejo na številne pomanjkljivosti v obstoječi mreži predlaganih območij.

Med paketnim sestankom 11. junija 2010 so slovenski organi Komisijo obvestili, da so osnutki predlogov v zadnji fazi priprave in bodo kmalu sprejeti ter da bodo z njim odpravljene pomanjkljivosti, ugotovljene na seminarjih.

Ker doslej službe Komisije še niso prejele takšnih novih predlogov, Službe Komisije slovenske organe vabijo, da potrdijo svoj namen, da v bližnji prihodnosti predložijo revidirano nacionalno podatkovno bazo in da jih obvestijo o predvidenem datumu te predložitve.

Zato lahko pričakujemo, da bo Komisja sprožila predsodni postopek in Sloveniji v kratkem poslala pisni opomin.


Na vrh