Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Razpis za LIFE+ za leto 2012

V Uradnem listu Evropske Unije z dne 13. 3. 2012 je bil objavljen Razpis programa LIFE+ za zbiranje predlogov za leto 2012.

Teme letošnjega razpisa so:

  • LIFE+ Narava in biotska raznovrstnost (glavni cilj je enak kot lani, torej: zaščititi, ohraniti, obnoviti, spremljati in olajšati delovanje naravnih sistemov, naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, da bi znotraj EU zaustavili izginevanje biotske raznovrstnosti, vključno z raznovrstnostjo genetskih virov)
  • LIFE+ Okoljska politika in upravljanje in
  • LIFE+ Informacije in obveščanje (glavni cilj je ostal enak kot lani: obveščati in ozaveščati javnost o okoljski problematiki, vključno s preprečevanjem gozdnih požarov, in zagotavljati podporo za spremljevalne ukrepe, kot so informacijske in komunikacijske dejavnosti in kampanje, konference in usposabljanja, vključno z usposabljanjem za preprečevanje gozdnih požarov).

Skupni proračun Unije znaša 276 710 000, najmanj 50 % teh sredstev se dodeli za ukrepe, namenjene podpori ohranjanja narave in biotske raznovrstnosti. Za Slovenijo je okvirno dodeljenih skupno 5 598 674 EUR(lani nekoliko manj: 5 410 942 EUR).

Za naravo in biotsko raznovrstnost je delež finančne podpore Unije največ 50 % upravičenih stroškov. Pri predlogih, ki se nanašajo na prednostne habitate/vrste iz direktiv o habitatih in pticah, lahko delež sofinanciranja izjemoma znaša največ do 75 %.

Rok za prijave je 26. september 2012. Več o LIFE+.

Kontaktna oseba: julijana.lebez-lozej@remove-this.gov.si


Na vrh