Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Ministri o novem programu LIFE

V Bruslju so ministri 9. marca 2012 na zasedanju Sveta EU za okolje razpravljali o Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za okoljske in podnebne ukrepe (LIFE), ki ga je Evropska komisija, v sklopu večletnega finančnega okvirja 2014–2020, objavila decembra lani, s skupno vrednostjo dobre 3,6 milijarde EUR.

Novi vidiki prihodnjega programa LIFE so: oblikovanje dveh podprogramov, in sicer za okolje in novi za podnebne ukrepe ter jasnejša opredelitev prednostnih nalog z večletnimi delovnimi programi, sprejetimi s posvetovanjem z državami članicami in nove možnosti za izvajanje programov v večjem obsegu preko »integriranih projektov«, ki lahko pripomorejo k zbiranju drugih sredstev EU, nacionalnih in zasebnih sredstev za okoljske in podnebne cilje.

Minister Bogovič je poudaril, da Slovenija želi, da bodo kriteriji za dodeljevanje sredstev LIFE temeljili na upoštevanju deleža ozemlja države članice, ki je vključen v omrežje Natura 2000 in koncentraciji prednostnih naravnih habitatnih tipov in vrst na ozemlju države članice. Že tako omejena sredstva se morajo nameniti projektom upravljanja bogatih ekosistemov in s tem upoštevati ohranjenost narave neke države članice ter njena pretekla prizadevanja pri doseganju skupnih ciljev EU.


Na vrh