Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Odgovor Slovenije na opomin zaradi prostorskega plana

Vlada RS je na seji 22. marca sprejela odgovor Slovenije na Uradni opomin Evropske komisije zaradi nespoštovanja Direktive o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje, Direktive o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje in Direktive o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst, v zvezi z občinskim prostorskim načrtom za projekt gradnje stanovanjskega naselja znotraj predlaganega območja Natura 2000.

Gre za območje Rova-jug, ki bi poseglo v Češeniške gmajne (območje Nature 2000 Prevoje) v občini Domžale, kjer živita zaščitena rastlina kranjska sita in metulj črtasti medvedek.

Slovenija v odgovoru glede Direktive o habitatih pojasnjuje:

  • ker Komisija meni, da je Slovenija napačno presodila, da za občinski prostorski načrt Rova-jug ni treba izvesti presoje sprejemljivosti v skladu s členom 6(3) Habitatne direktive, bo ponovno izvedla postopek predpresoje in s tem odpravila kršitev na konkretnem primeru,
  • da je Slovenija izpolnila tudi svoje obveznosti v povezavi s členom 6(3) Habitatne direktive s spremembo Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000),

Glede Direktive o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje in Direktive o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje pa Vlada pojasnjuje:

  • da je Slovenija prenesla ustrezna merila Priloge II Direktive o Celoviti presoji vplivov na okolje (CPVO) v celoti v nacionalno zakonodajo in da bo izdala ponovno odločitev o predpresoji na primeru Rova-jug ter s tem odpravila kršitev na konkretnem primeru, ki izhaja iz leta 2005, ko še ni bilo ustreznega prenosa Priloge II Direktive o CPVO,
  • ker Komisija meni, da Slovenija ni pravilno prenesla Prilogo II Direktive o PVO in je Slovenija prenos te priloge že ustrezno popravila, bo Slovenija sedaj na njeni ponovno presodila, ali je za zadevni prostorski načrt potrebna presoja sprejemljivosti na podlagi te priloge in s tem odpravila kršitev na konkretnem primeru,
  • da je Slovenija pravilno prenesla v slovenski pravni red Prilogo II točko (b) Direktive o PVO, vendar je popravek izveden po sprejemu odločbe o predpresoji iz leta 2005, zato bo v primeru OPPN Rova-jug izdana nova odločba o predpresoji,
  • da je Slovenija že delno izpolnila svojo obveznost na podlagi člena 3(3) in 3(5) v povezavi s Prilogo II Direktive o CPVO, členom 6(3) Habitatne direktive in Prilogo II točko (b) Direktive o PVO, vendar jo bo v celoti izpolnila z izdajo nove odločitve o predpresoji v konkretnem primeru,
    da je Slovenija izpolnila svojo obveznost glede prenosa iz člena 2 in 4 Direktive o PVO z izpopolnitvijo liste urbanističnih projektov, v celoti pa jo bo izpolnila, ko bo na konkretnem primeru zadevo ponovno presodila in izdali novo odločitev o predpresoji,
  • da je Slovenija v pretežnem delu izpolnila svoje obveznosti in zagotovila, da se nacionalni predpisi za prenos Direktive o CPVO uporabljajo skladno s to direktivo in to od datuma njene zapadlosti, vendar je bil kasneje sistem izboljšan in bo na podlagi izboljšav v zakonodaji primer Rova–jug ponovno preizkušen.

O vseh izvedenih ukrepih za odpravo kršitve prava EU bo vlada Komisijo obdobno sprotno obveščala. 


Na vrh