Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Kršitev direktive o pticah: Evropska komisija je Sloveniji poslala zadnje opozorilo

Med svežnjem odločitev o kršitvah evropske zakonodaje, ki jih je danes objavila Evropska komisija, se ena nanaša tudi na Slovenijo. Evropska komisija s tem  stopnjuje ukrepanje. Po uradnem opominu leta 2007 je tokrat izdala obrazloženo mnenje, to je drugi ukrep po vrsti od treh. Komisija opozarja, da Slovenija še vedno krši pravo EU v zvezi z Direktivo o prostoživečih pticah. Po mnenju Komisije naša država ne izpolnjuje obveznosti Direktive, saj vseh najprimernejših območij  ni določila kot območja Natura 2000.

Slovenija je zaradi te kršitve dobila uradni opomin julija 2007, ki ga je nato ob strinjanju Komisije reševala na strokovni ravni do konca leta 2011, vendar potem po mnenju Komisije Slovenija ni dovolj hitro začela določati posebnih območij varstva (območij Natura 2000 po Direktivi o pticah), zato je marca Sloveniji posredovala razširjen uradni opomin. Ker Komisija meni, da Slovenija pri tem ni naredila zadovoljivega napredka, se je sedaj odločila za stopnjevanje ukrepa.

Evropska komisija poziva Slovenijo, naj določi več območij kot Natura 2000 – evropsko omrežje zavarovanih naravnih območij. V skladu z direktivo o pticah morajo države članice določiti najprimernejša ozemlja kot posebna območja varstva za ohranjanje vrst ptic. Slovenija je določila posebna območja varstva leta 2004, vendar Komisija meni, da niti njihovo število in niti velikost ne zadoščajo seznamu mednarodno pomembnih območij za ptice, ki ga Komisija uporablja kot referenco, ali države članice izpolnjujejo svoje obveznosti. Zato Komisija pričakuje ustrezno povečanje območij.

Slovenija se mora odzvati v dveh mesecih. V nasprotnem primeru lahko Komisija proti njej sproži postopek pred Sodiščem EU.

Letos spomladi je Slovenija dobila uradni opomin tudi zaradi nezadostne določitve območij Natura 2000 po Direktivi o habitatih.

Da bi izpolnila spoštovanje prava EU o obeh direktivah, je Slovenija pripravila strokovni predlog sprememb in dopolnitev območij Nature 2000. V drugi polovici oktobra je začela javno razpravo tega strokovnega predloga. Postopek seznanjanja zlasti občin in pridobivanja mnenj bo potekal do srede decembra, nakar je predvideno usklajevanje do konca januarja ter nato sprejem nove uredbe.

Na osnovi teh prizadevanj bo Slovenija najprej zaprosila Evropsko komisijo za podaljšanje roka iz ukrepa (obrazloženega mnenja).
 

Več informacij:

Več o postopkih v primeru kršitev:


Na vrh