Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

O pravnem varstvu volka v Državnem zboru

Problematiko pravnega varstva volkov kot zaščitene vrste v Sloveniji je obravnaval Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje na seji 17. oktobra 2013. Pobudo je dala Pravna klinika za varstvo okolja pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Poleg pobudnikov so razpravljali tudi poslanci, predstavniki ministrstva, strokovnih institucij (Biotehniška fakulteta – SloWolf, Zavod za gozdove Slovenije, Zavod RS za varstvo narave), interesnih združenj (Lovska zveza Slovenije in Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije). Razprava se je v veliki meri vrtela tudi okrog vprašanja odškodnin kmetom.

Volk je varovan tudi z Direktivo o habitatih, zanj je v Sloveniji določenih 10 območij Natura 2000.

Več:


Na vrh