Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Za Naturo 2000 sta slišali že dve tretjini Slovencev

Slovenija se je po poznavanju pojma Natura 2000 zopet uvrstila v evropski vrh, na peto mesto. Tako kažejo rezultati Eurobarometra  o biotski raznovrstnosti in še posebej o poznavanju Nature 2000, ki jih je pravkar objavila Evropska komisija.

Zanjo je v Sloveniji slišalo skupno 62 odstotkov ljudi (povprečje EU je 27 odstotkov ljudi, v Avstriji je zanjo slišalo 43, na Madžarskem 42 , na Hrvaškem 39, v Italiji pa le 8 odstotkov vprašanih). Ta delež v Sloveniji vztrajno raste, leta 2007 je znašal 46 odstotkov, 2010 pa 55 odstotkov.

Kaj Natura 2000 pomeni, v Sloveniji ve 32 odstotkov ljudi (povprečje vseh držav EU je zgolj 11 odstotkov).

Gospodarski razvoj občasno povzroči škodo ali uničenje varovanih območij narave, kakršna je Natura 2000. Večina Slovencev pravi, da bi moralo biti to prepovedano (54 odstotkov, povprečje EU je 45 odstotkov).  Da je to sprejemljivo, ker ima gospodarski razvoj prednost, pa pravi le 11 odstotkov vprašanih v Sloveniji (povprečje EU je 9).

Slovenija ostaja na prvem mestu glede na osebno prizadevanje za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Kar 92 odstotkov vprašanih v Sloveniji pravi, da si za to prizadevajo tudi osebno, to je 5 odstotnih točk več kot pred tremi leti. Sledi naša soseda Hrvaška z 90 odstotki. Povprečje EU je 71 odstotkov.

Terensko raziskavo so opravili telefonsko konec junja 2013, v Sloveniji na vzorcu 1.003 oseb. Pred tem so ju opravili že leta 2007 in 2010.

Več:


Na vrh