Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Posvet Pregled upravljanja območij Natura 2000

Zavod RS za varstvo narave je v sodelovanju z drugimi projektnimi partnerji pripravil  strokovni posvet z naslovom Pregled upravljanja območij Natura 2000. Posvet je bil 13. novembra 2013 v Ljubljani, udeležilo se ga je kar 150 ljudi.

Dr. Darij Krajčič, direktor Zavoda RS za varstvo narave je uvodoma podčrtal, da se je Slovenija pred leti pravilno odločila, ker upravljanja Nature 2000 ni predala prvenstveno naravovarstvenikom. Prepričan je, da se spoštovanje žive narave povečuje in da Natura 2000 kaže, da znamo poslušati drug drugega in stopiti skupaj.

Mag. Matej Petkovšek je ob predstavitvi Stanje evropsko pomembnih območij, vrst in habitatnih tipov opozoril na zaskrbljujoče stanje dvoživk travniških metuljev, kačjih pastirjev, travišč in vodnih ekosisstemov. Pojansil je, da je prišlo do spremembe metodologje poročanja, zato rezultati, ki v poročilu kažejo na poslabšanje, niso nujno rezulatt slabšanja stanja v naravi. Med pritiski in grožnjami je kot ključna izpostavil kmetijstvo in spreminjanje vodnih ekosistemov. Poročilo bo v javnosti prijazni obliki objavljeno na spletni strani Zavoda RS za varstvo narave, ko bo oddana končna verzija.

Mag. Špela Habič in Tadej Kogovšek sta ob predstavitvi Analiza ciljev in ukrepov programa upravljanja območij Natura 2000 – gozdarstvo poudarila, da so ugodni rezultati rezultat dolgoletnega sonaravnega gospodarjenja z gozdovi; za uspeh je ključno dobro sodelovanje na terenu. Mag. Mateja Žvikart je v zaključku predstavitve Analiza ciljev in ukrepov programa upravljanja območij Natura 2000 – kmetijstvo prikazala shemo velikega števila sodelujočih institucij in izpostavila nujnost vztrajanja naravovarstva v procesu programiranja, ki ga vodi kmetijski sektor. Dr. Darja Stanič Racman je v predstavitvi Analiza ciljev in ukrepov programa upravljanja območij Natura 2000 –  vode in ribištvo posebej izpostavila, da v Soveniji nimamo večletnega načrta urejanja voda. Pregled analiz je zaključil Andrej Bibič s predstavitvijo Analiza ciljev in ukrepov programa upravljanja območij Natura 2000 – varstvo narave in horizontalni ukrepi.

Mag. Martina Kačičnik Jančar je v predstavitvi Priprava varstvenih ciljev za Program upravljanja 2014-2020 opisala tudi proces, po katerem se upravljanje Nature 2000 načrtuje in nato izvaja.


Več: Vabilo. Posterji.


Na vrh