Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

V Kačovi mlaki odstranjevali zarast

Kačova mlaka v Pörgi je naravna vrednota državnega pomena. Spričo priostnosti hranil, ki se stekajo vanjo, je vodna vegetacijabujna. Zaposleni v Krajinskem parku Goričko jo vsako leto ročno odstranjujejo, tako v mlaki nastane še prosta vodna površina, ki jo bodo pomladi naselile dvoživke s svojim glasnim svatbenim plesom.

Foto: Kristjan Malačič

Mlaka je pomembno življenjsko okolje v območju Natura 2000 za kar nekaj vrst, ki jih varuje direktiva o habitatih, na primer veliki studenčar, veliki pupek, hribski urh; verjetno se nad njo hrani tudi kateri od netopirjev in prileti varovana ptičja vrsta. Seveda v njej živijo tudi drugi organizmi, ki oživljajo vodo, obrežje in rastlinje in še niso na seznamu ogroženih in redkih vrst. Zato je skrb za ohranjanje in vzdrževanje tem bolj pomembna. 

Več.

 


Na vrh