Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Kazalci stanja gozdov Nature 2000

Gozdarski inštitut Slovenije v sredo, 23. aprila 2014 organizira delavnico Kazalci ohranitvenega stanja in ukrepi za zagotavljanje ugodnega stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov v gozdovih Nature 2000.

Predstavili bodo gozdne  habitatne tipe (L. Kutnar, M. Kovač), potencialno razširjenost izbranih vrst hroščev in ptic evropskega varstvenega pomena (A. Vrezec), modeliranje potencialne razširjenosti izbranih vrst (A. Kobler) ter habitate hroščev (A. Vrezec, M. de Groot), ptičev (A. Vrezec, M. Čas, M. de Groot) in rastlin (I. Dakskobler).

Govorili bodo tudi o modelu ohranitvenega stanja vrst (P. Grošelj, L. Zadnik, M. Jurc).

Zaključne predstavitve bodo posvečene varstvu narave kot problemu v gozdarski praksi (D. Matijašič), gozdarskim posegom in ukrepom kot problemu varstva narave (T. Kogovšek), varstvu narave kot problemu lastnikov gozdov (V. Valentar) ter o varstvu narave kot problem v luči projektne skupine in predlogu priporočil varstvu narave.

Program.

 


Na vrh