Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Kako gre hroščem in metuljem

Poročilo spremljanja stanja / monitoringa za leto 2013 za hrošče predstavlja pregled rezultatov enoletnega ciklusa snemanja. Najvišja gostota močvirskega krešiča je bila ugotovljena na lokaciji Otavščica, največjo gostoto rogačev so dobili na lokaciji Črnotiče. Najvišje gostote alpskega kozlička so ugotovili na območjih Orlice in Boča, za bukovega kozlička pa na območjih Boča ter Trnovskega gozda.

Več:

 

Poročilo za metulje za leto 2013 prinaša oceno velikosti populacije strašničinega mravljiščarja in temnega mravljiščarja v Motvarjevcih. Rezultati kažejo, da je velikost populacije strašničinega mravljiščarja upadla,  opazna je tudi razlika v prostorski razporeditvi metuljev. Raziskovalci menijo, da je glavni razlog upada številčnosti zaraščanje tega dela območja z invazivno tujerodno zlato rozgo. Nasprotno pa je bil temni mravljiščar v letu 2013 bolj številčen. Ocena velikosti populacije je skoraj 4-krat višja kot v letu 2011, razloga za takšno povečanje ne poznajo.

Za rdečega apolona je bilo v 2013 izvedeno prvo vzorčenje na treh transektih. Skupno so na prešteli 103 rdeče apolone. Podatki o lokacijah vzorčenja so zakriti zaradi naravovarstvene občutljivosti.

Zbrani podatki za ciljne vrste so vključeni v informacijski sistem varstva narave – modul »Vrste«.

Več:

 


Na vrh