Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Nove resolucije za varstvo netopirjev v Evropi

V Bruslju (Belgija) je bilo 15. do 17. septembra 7. zasedanje pogodbenic Sporazuma o varstvu netopirjev v Evropi (EUROBATS), ki je bil sprejet v okviru Konvencije o varstvu selitvenih vrst prostoživečih živali (Bonska konvencija) in podrobneje obravnava ohranjanje netopirjev.

Partnerske države sporazuma so na tokratnem, 7. zasedanju, sprejele 12 resolucij. Z resolucijo 7.5. (Wind Turbines and Bat Populations) EUROBATS opozarja na izvajanje ustreznih raziskav pred gradnjo in med obratovanjem vetrnih elektrarn. Zato so bila pripravljena tudi nova precej podrobnejša priporočila, ki naj se jih upošteva pri umeščanju vetrnih elektrarn v prostor. Priporočila bodo objavljena po končni redakciji in tehničnem oblikovanju.

Glede na Evropski in državni program (oz. osnutke) energetskih obnov stavb, je posebno zanimiva resolucija 7.11 (Bats and Building Insulation), saj opozarja na ohranjanje obstoječih stavbnih zatočišč netopirje in ustrezne omilitvene oz. nadomestne ukrepe. S tem problemov se srečujemo tudi v Sloveniji, saj je bilo v preteklem desetletju uničenih zaradi nove izolacija blokov in stolpnic uničenih kar nekaj zatočišč netopirjev, opozarja strokovnjak Primož Presetnik.

Sprejeli so tudi resolucijio 7.14 (Quality of Assessments and Experience and Skills of Experts). Eurobats je namreč zaznal, da so mnoge presoje vplivom različnih planov in projektov na netopirje nestrokovne, saj jih mnogokrat pripravljajo popolnoma neusposobljene osebe. Zato bo EUROBATS v prihodnje pripravil priporočila, ki naj bi vzpostavila skupne minimalne evropske standarde.

Objavili so tudi nacionalni poročili Hrvaške in Italije.

 

Slovenija je sporazum o varstvu netopirjev v Evropi (EUROBATS) ratificirala 2. oktobra 2003 (Zakon o ratifikaciji Sporazuma o varstvu netopirjev v Evropi - MVNE, Ur. l. RS MP 22-68/2003), 5. zasedanje pa je gostila leta 2006 v Ljubljani.

 

 


Na vrh