Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Objavljene obrazložitve načrtovanih sprememb Nature 2000 in poročilo o posledicah

Zavod RS za varstvo narave je objavil dokument Obrazložitev predloga sprememb prilog uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)  - Predlog sprememb 2015. Strokovni predlog zavoda je nastal na podlagi zaključkov biogeografskega seminarja, ki je bil leta 2014,  in je podlaga za spremembo predpisa, ki naj bi jo Vlada RS sprejela v letošnjem letu.

Junija 2014 je v Ljubljani potekal bilateralni biogeografski seminar, kjer je Evropska komisija preverjala zadostnost vključenosti vrst in habitatnih tipov v omrežje Natura 2000 po spremembi omrežja leta 2013.

Predstavniki pogajalskih skupin so za večino vrst in habitatnih tipov soglašali, da so s spremembo omrežja Natura 2000 leta 2013, le-te sedaj zadostno vključene v omrežje. Biogeografski seminar je pokazal, da je Slovenija z dopolnitvijo omrežja Natura 2000 leta 2013 povečala zadostno vključenost vrst in habitatnih tipov v omrežje iz 72 % na 91 %.

Kljub temu pa mora Slovenija 15 vrst in 8 habitatnih tipov še dodati kot kvalifikacijske v obstoječa območja Natura 2000, za eno vrsto mora določiti novo območje, 8 vrst pa mora še dodatno raziskati. Narediti je treba tudi nekaj tehničnih popravkov v standardnem obrazcu Natura 2000 (popravki imen in kod vrst, izbris nekaterih vrst iz referenčne liste). Sklepi, sprejeti na biogeografskem seminarju, so namreč za državo članico obvezujoči. Več

Obrazložitev predloga sprememb prilog uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)  - Predlog sprememb 2015, Zavod RS za varstvo narave, 2015 (pdf, 206 strani)

 

Pripravljeno je tudi poročilo za ugotovitev posledic predlaganih dopolnitev območij Natura 2000 na socialne in gospodarske razmereobčin ter določitev ustreznih razvojnih ukrepov, ki ga je pripravil Oikos.

Strokovne podlage za ugotovitev posledic predlaganih dopolnitev območij Natura 2000 na socialne in gospodarske razmere samoupravnih lokalnih skupnosti ter določitev ustreznih razvojnih ukrepov - Poročilo, Ljubljana, 2015 (pdf, 47 strani)

 

 

 

 

 

 


Na vrh