Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Načrtovane nove spremembe Nature 2000 v Sloveniji

Vlada RS bo predvidoma letos sprejela spremembo predpisa o omrežju Natura 2000.  Sprememba je potrebna zaradi zaključkov pogajanj Slovenije in Evropsko komisijo, na katerih je slednja ugotovila, da mora Slovenija v obstoječih območjih Natura 2000 zagotoviti ohranjanje ugodnega stanja še za15 vrst in 8 habitatnih tipov, za eno vrsto mora določiti novo območje, 8 vrst pa je treba še dodatno raziskati. S to spremembo bomo skoraj v celoti vzpostavili omrežje Natura 2000 v Sloveniji (96 %).

Obrazložitev predloga sprememb prilog uredbe o območjih Natura 2000 je pripravil Zavod RS za varstvo narave, poročilo o posledicah sprememb pa podjetje Oikos. Več.

Ministrstvo za okolje in prostor predhodno predstavlja predlog sprememb lokalnim skupnostim in drugim ključnim deležnikom. Prva od predstavitev je bila 16. junija 2015 za občine, ki jo je organiziralo Združenje občin Slovenije.


Foto: Peter Skoberne

Prezentacije:

 

Predstavitev za predstavnike zbornic je bila 18. junija 2015.

Prezentacije:

 

Predstavitev za predstavnike različnih sektorjev - ministrstva je bila 22. junija 2015.

Prezentacije:

Nadaljnji predviden postopek:
do 15. 7. 15 – podrobnejše predstavitve in pojasnila (glede na predloge deležnikov)
do 16. 8. 15 – rok za pripombe na strokovni predlog sprememb
do 5. 9. 15 – ZRSVN pripravi gradivo z vključenimi pripombami, MOP osnutek predpisa in pozove občine, da podajo mnenje
15. 9. 15 – rok za mnenja občin
20. 9. 15 - predviden začetek postopka sprejema uredbe na Vladi (objava na spletni strani, medresorska razprava)
konec oktobra - sprejem predpisa na Vladi.

 

Informacije:
Postopkovna vprašanja: Ministrstvo za okolje in prostor, peter.skoberne(at)gov.si

Vsebinske pripombe na strokovni predlog za spremembe uredbe: območne enote Zavoda RS za varstvo narave:

OE Celje: zrsvn.oece@remove-this.zrsvn.si
OE Kranj: zrsvn.oekr@remove-this.zrsvn.si
OE Ljubljana: zrsvn.oelj@remove-this.zrsvn.si
OE Maribor: zrsvn.oemb@remove-this.zrsvn.si
OE Nova Gorica: zrsvn.oeng@remove-this.zrsvn.si
OE  Novo mesto: zrsvn.oenm@remove-this.zrsvn.si
OE Piran: zrsvn.oepi@remove-this.zrsvn.si
ali Osrednja enota: zrsvn.oe@remove-this.zrsvn.si.

 

 

 

 

 

 

 


Na vrh