Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Informativni dan LIFE – Letošnji razpisi so odprti

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je 18. junija 2015 na Brdu pri Kranju organiziralo informativni dan o programu LIFE (program za okolje in podnebne ukrepe). Udeležilo se ga je preko 90 zainteresiranih za prijavo na LIFE razpis iz različnih javnih in zasebnih institucij.

Udeleženci so spoznali osnovne zahteve in novosti letošnjega razpisa, ki ga je Evropska komisija odprla 1. junija. Letošnji razpisi za tradicionalne projekte so za prijave s področja narave in biotske raznovrstnosti ter okoljskega upravljanja in informiranja odprti do 7. oktobra.

Predstavniki MOP - nacionalne kontaktne točke za Life so skupaj s predstavniki podjetja Neemo in Timesis orisali temeljne značilnosti in cilje programa, prednostna področja podprogramov ter vrste možnih projektov.

Predstavniki Zavoda RS za varstvo narave (Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji),  Lutre - Inštituta za ohranjanje naravne dediščine (Aqualutra: Ohranjanje populacije vidre na Goričkem) in  drugi, ki so z uspešnimi prijavami že uspeli financirati svoje projekte v okviru programa LIFE, so nanizali svoje izkušnje in predloge, kako uspeti na razpisu.

 

LIFE je edini finančni program EU, namenjen izključno izboljšanju okolja. Čeprav je majhen, je pomemben, saj neposredno implementira okoljske politike in zakonodajo in podpira vse cilje 7. okoljskega akcijskega programa Skupnosti, in sicer: doseganje boljše kakovosti okolja in zdravja prebivalstva, preprečevanje in blaženje podnebnih sprememb, varovanje in ohranjanje biotske raznovrstnosti ter zaustavitev zmanjševanja biotske raznovrstnosti, boljše upravljanje z naravnimi viri in odpadki, spodbujanje trajnostne proizvodnje in potrošnje ter razvoj strateških pristopov pri razvoju politike, vključno z izboljšanjem okoljskega vodenja in ozaveščanja.


Na vrh