Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Projekti LIFE – razpis za sofinanciranje v 2016

Ministrstvo za okolje in prostor je 24. junija 2016 v Uradnem listu RS objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov iz programa LIFE za letošnje leto. Sredstva bo dodelilo po odločitvi Evropske komisije o sofinanciranju predloženih projektnih predlogov.

Upravičenci morajo na MOP predložiti v celoti ustrezno izpolnjene projektne predloge, ki se v bistvenih sestavinah ne smejo razlikovati od projektnih predlogov, ki bodo oddani za sofinanciranje iz programa LIFE za leto 2016 v skladu z razpisom Komisije. Projektni predlogi morajo obravnavati teme, določene v razpisu Komisije. Upravičenci, ki se lahko javijo na razpis za sofinanciranje, so vse pravne osebe, ki so kot upravičenci navedeni v razpisu Komisije in imajo sedež v Sloveniji.

Upravičenci, ki se prijavljajo na nacionalni razpis za sofinanciranje, morajo oddati projektne predloge v pisni obliki ali v elektronski obliki na CD/DVD nosilcu na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana s pripisom »ne odpiraj – za razpis LIFE 16«.

Projektni predlogi morajo prispeti v vložišče MOP najkasneje do 8. avgusta 2016 do 12. ure.

Predlagatelji bodo o dodelitvi nacionalnih sredstev za sofinanciranje obveščeni do 31. avgusta 2016.

Več:


Na vrh