Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Posvet Kohezijski projekti za boljše stanje ohranjenosti Nature 2000

Ministrstvo za okolje in prostor je 26. avgusta 2016 na kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni organiziralo posvet o projektih iz sredstev evropske kohezijske politike za izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov omrežja Natura 2000. V Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 je opredeljena prednostna naložba za tovrstne naravovarstvene projekte, za katere so predvidena sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Na posvetu so predstavniki ministrstva predstavili okvir za pridobitev projektnih sredstev. Ključni pogoj za upravičenost do projektnih sredstev je umeščenost na seznam 22 prednostnih projektov iz Programa upravljanja za območja Natura 2000 za obdobje 2015-2020. Projekti morajo biti osredotočeni na čim boljše rezultate na terenu. Pri tem je pomembno iskanje sinergij z drugimi sektorji, zlasti s kmetijstvom, saj je večina projektov na območjih Natura 2000, za katere je treba za ciljne vrste in habitatne tipe naravovarstveno izboljšati travišča.

Predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano so prikazali prekrivanje omrežja Natura 2000 z različnimi kategorijami kmetijskih zemljišč z ugotovitvijo, da je 25 % kmetijskih zemljišč v uporabi vključenih v omrežje Natura 2000. Prikazali so tudi analize o vključenosti kmetijskih zemljišč v naravovarstvene operacije ukrepov KOPOP Programa razvoja podeželja. Tri od štirih naravovarstvenih operacij izkazujejo povečan vpis v primerjavi s preteklim obdobjem, kar je zelo pozitivno in pozitivno povezano z izvedbo nekaterih naravovarstvenih projektov.

V nadaljevanju posveta so predstavniki Javnega zavoda Krajinski park Goričko predstavili rezultate in izkušnje iz projekta Gorički travniki, financiranega iz Finančnega mehanizma EGP, iz Zavoda RS za varstvo narave pa projekt Ljudje za Barje iz istega finančnega vira ter projekt LIFE v teku Življenje traviščem. Iz javnega zavoda Regijski park Škocjanske jame pa so predstavili aktivnosti projekta Za kras, ki ga pripravljajo za financiranje iz evropskih kohezijskih sredstev. Pri vseh omenjenih projektih poleg naravovarstvenih organizacij sodelujejo tudi kmetijski-gozdarski zavodi.

Posvet so zaključili z mislijo, da se je dobro sodelovanje med varstvom narave in kmetijstvom že izkazalo kot uspešno in da si je treba za uspešno sodelovanje, tako v okviru projektov, kot tudi sicer, prizadevati tudi v prihodnje.

Predstavitve:


Na vrh