Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Projekt Interreg ČIGRA

Septembra bodo začeli izvajati projekt Ohranjanje populacij čigre v porečju Save in Drave. Cilj projekta je ohranjanje stabilne populacije čigre na prodiščih Save in Drave in povečati stopnjo njene ohranjenosti na območjih Nature 2000. Z aktivnim upravljanjem njenih bivališč bodo obnovili in dolgoročno ohranili obstoječe prodnate otoke s kolonijami čiger.

Glavni rezultati vključujejo povečanje površine in dolgoročno vzdrževanje gnezdišč, izdelavo čezmejnega protokola monitoringa celinske populacije čigre in izdelavo čezmejnega akcijskega načrta za zavarovanje čigre. Z genetsko analizo bomo ugotovili, ali so ptice s Save in Drave del iste populacije in jih primerjali z drugimi evropskimi populacijami. S predavanji, filmom, razstavo in informacijskimi tablami bodo povečali zavest o nujnosti varovanja čigre in njenih bivališč.

Projekt bo dopolnil in nadaljeval nekatere vsebine in cilje projekta LIVEDRAVA (ki ga bodo na DOPPS zaključili v 2017), kar je pomembno varstvo narave in naravi prijazen razvoj območja ob reki Dravi.

ČIGRA je uspešno kandidiral na razpisu Interreg Slovenija-Hrvaška, prednostna os 2, Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov. Vodilni partner je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za ornitologiju, iz Slovenije pa v njem sodeluje DOPPS. Zaključili ga bodo februarja 2020.

 

Več:


Na vrh