Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Knjižica Rastlinstvo Črne prsti in njena botanična pot

Črna prst, v masivu južnih Julijskih Alp,  slovi po njenem botaničnem bogastvu in je del območja Natura 2000. Sedaj je to obilje rastlin predstavljeno v knjižici Rastlinstvo Črne prsti in njena botanična pot avtorjev Igorja Dakskoblerja in Polone Strgar, ki jo je izdal Turizem Bohinj.

Seznam rastlinstva Črne prsti in njene bližnje okolice (od Šoštarja do Čétrta) po podatkih, ki so shranjeni v podatkovni bazi FloVegSi (T. Seliškar idr.), obsega več kot 700 taksonov praprotnic in semenk. Med njimi so  vrste, ki so varstveno pomembne v evropskem merilu (Natura 2000): kratkodlakava popkoresa, alpska možina, lepi čeveljc in Zoisova zvončica. Precej je tudi vrst, ki so v Sloveniji zavarovane ali na rdečem seznamu.

Blizu Orožnove koče nad Bohinjem  je na začetku botanične poti je postavljena tabla z informacijami o rastlinskih lepotah Spodnjih Bohinjskih gora. Rastline ob poti so nato označene s približno 100 tablicami. Hkrati je v času najbolj bujnega cvetenja označeno okrog 80 rastlin. Nekatere že odcvetijo, ko druge še sploh ne poženejo.

Knjižica je na voljo na Turizmu Bohinj (naročila sprejemajo tudi na info@remove-this.bohinj.si ali tel. 04 57 47 590 in pošljejo po povzetju)  in v TIC-ih v Bohinju, prav tako ga prodajajo v koči na Planini za Liscem in Domu Zorka Jelinčiča na Črni prsti. Prodajna cena vodnika je 5 EUR.

Igor Dakskobler, Polona Strgar, Peter Strgar: Rastlinstvo Črne prsti in njena botanična pot / Flora of Črna Prst andits botanical trail, Turizem Bohinj, Stara Fužina, 2017 (pdf, 29 strani)


Na vrh