Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Monitoring rib in piškurjev

Na spletu smo objavili poročila o monitoringu izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev v letih od 2008 do 2017, ki jih je pripravil Zavod za ribištvo Slovenije.

Letna poročila so pripravljena za 2008, 2009, 2010 in 2011. Ločena poročila so pripravljena za beloplavutega globočka, čepa, činkljo, donavskega potočnega piškurja, grbastega okuna, grbo, kaplja, Kesslerjevega globočka, laškega potočnega piškurja, mazenico, navadno nežico, pegunico, pezdirka, platnico, pohro, primorskega blistavca, primorsko belico, primorsko nežico, primorsko podust, sabljevca, smrkeža, solinarko, soško postrv, upiravca, veliko nežico, veliko senčico, zlato nežico in zvezdogleda.

Poročila o monitoringu izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev:

 • Donavski potočni piškur 1. del, 2. del, Barbara Bric, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2017 (pdf, 107 strani)
 • Navadna nežica, Barbara Bric, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2017 (pdf, 84 strani)
 • Velika nežica, Barbara Bric, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2017 (pdf, 65 strani)
 • Upiravec, Barbara Bric, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2017 (pdf, 39 strani)
 • Zlata nežica, Barbara Bric, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2017 (pdf, 59 strani)
 • Pegunica, Barbara Bric, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2017 (pdf, 26 strani)
 • Kesslerjev globoček, Barbara Bric, Kaja Pliberšek, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2016 (pdf, 30 strani)
 • Beloplavuti globoček, Samo Podgornik, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2016 (pdf, 34 strani)
 • Zvezdogled, Barbara Bric, Kaja Pliberšek, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2016 (pdf, 41 strani)
 • Činklja, Barbara Bric, Kaja Pliberšek,  Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2016 (pdf, 36 strani)
 • Čep, Barbara Bric, Kaja Pliberšek, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2016 (pdf, 27 strani)
 • Pohra, Kaja Pliberšek, Barbara Bric, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2016 (pdf, 49 strani)
 • Mazenica, Samo Podgornik, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2015 (pdf, 29 strani)
 • Primorski blistavec, Samo Podgornik, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2015 (pdf, 77 strani)
 • Grbasti okun, Barbara Bric, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2015 (pdf, 26 strani)
 • Velika senčica, Barbara Bric, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2015 (pdf, 65 strani)
 • Primorska belica, Samo Podgornik, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2015 (pdf, 31 strani)
 • Solinarka, Samo Podgornik et al., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2015  (pdf, 53 strani)
 • Kapelj (Jadransko povodje), Samo Podgornik idr., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2014 (pdf, 73 strani)
 • Primorska podust, Samo Podgornik et al., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2014 (pdf, 38 strani)
 • Solinarka, Nastja Pajk, Samo Podgornik, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2014 (pdf, 36 strani)
 • Soška postrv, Nastja Pajk, Samo Podgornik, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2014 (pdf, 56 strani)
 • Grba, Kaja Pliberšek et al., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2013 (pdf, 34 strani)
 • Primorska nežica, Kaja Pliberšek, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2013 (pdf, 21 strani)
 • Grba, Samo Podgornik idr., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2013
 • Laški potočni piškur, Samo Podgornik idr., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2013
 • Pohra (jadransko povodje), Samo Podgornik et al., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2013
 • Primorska nežica, Samo Podgornik et al., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2013
 • Grbasti okun, Kaja Pliberšek et al., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2012 (pdf, 17 strani)
 • Sabljevec, Kaja Pliberšek, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2012 (pdf, 16 strani)
 • Pezdirk, Kaja Pliberšek et al., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2012 (pdf, 36 strani)
 • Smrkež, Kaja Pliberšek, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2012 (pdf, 16 strani)
 • Platnica, Kaja Pliberšek et al., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2012 (pdf, 26 strani)
 • Kesslerjev globoček, Kaja Pliberšek et al., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2012 (pdf, 25 strani)
 • Poročilo v letu 2011, Maša Čarf et al., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2011 (pdf, 80 strani)
 • Poročilo v letu 2010, Kaja Pliberšek et al, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2010 (pdf, 56 strani)
 • Poročilo v letu 2009, Kaja Pliberšek, Samo Podgornik, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2009 (pdf, 109 strani)
 • Poročilo v letu 2008 1. del, 2. del, Kaja Pliberšek, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2008 (pdf, 140 strani)

 

Poročila o monitoringu tudi drugih živalskih vrst (sesalci, ptiči, dvoživke, hrošči, metulji, kačji pastirji, mehkužci, raki deseteronožci, ribe in rastline) so tukaj.

 


Na vrh