Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Razpis za nove projekte Interreg

V sklopu programa Interreg Italia Slovenija je objavljen razpis za obdobje 2014–2020. Skupni cilj je spodbujanje inovativnosti, trajnosti in čezmejnega upravljanja za oblikovanje bolj konkurenčnega in povezanega življenjskega okolja. S področja ohranjanja narave je razpis ciljno usmerjen v varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zeleno infrastrukturo. V tem zadnjem razpisu obdobja do 2020 je na voljo skupno 13,3 milj. EUR. 

Prijaviteljem so na voljo vrste ukrepov:

  • Opredelitev skupnih orodij, protokolov in načrtov v zvezi z varovanjem in obnavljanjem biotske raznovrstnosti in ekosistemov. 
  • Testiranje in izvajanje celovitih strategij, orodij in zelene infrastrukture, ki se nanašajo na zaščitena in za okolje zelo dragocena območja, vključno z območji NATURA 2000. 
  • Spodbujanje trajnostnega in odgovornega zavedanja in vedenja, zlasti znotraj zavarovanih območij in območij naravnih vrednot.

Kazalniki neposrednih učinkov so:

  • Površina podprtih habitatov za izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov na območjih Natura 2000
  • Čezmejne pilotne aktivnosti za podporo biotske raznovrstnosti
  • Udeleženci izobraževalnih in informativnih dogodkov

Rok za prijave je 15. marec 2019.

Več:


Na vrh