Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Nov krajinski park: Središče ob Dravi

 

Občinski svet občine Središče ob Dravi je 3. aprila 2019 sprejel Odlok o Krajinskem parku Središče ob Dravi. Občina je z njim zavarovala 438 ha veliko poplavno območje reke Drave, ki v celoti leži v območju Nature 2000 Drava po Direktivi o pticah, del parka pa tudi v območju Natura 2000 po direktivi o habitatih.

Park ima dve varstveni območji, prvo zajema Dravo in pas poplavnih gozdov. Tu je rečna dinamika intenzivna, Drava v veliki meri neovirano premešča svojo strugo, ustvarja prodišča, stranske rokave, zatoke in mrtvice. Območje v celoti redno poplavljeno. Drugo območje je kmetijska kulturna krajina in blažilna cona prvemu območju, poplavljeno je ob večjih poplavah.

Po direktivi o pticah, v območju Natura 2000 Drava varujemo kar 53 vrst ptic.  Po Direktivi o habitatih v območju Natura 2000 Drava varujemo tudi hribskega urha, velikega pupka in močvirsko sklednico. Zanimivost tega parka je, da so njive nad dosegom poplav v okolici Središča ob Dravi edino bivališče hrčka v Sloveniji, stalno je tu prisotna tudi vidra, v zadnjih letih se je vrnil bober.

Strokovne podlage za zavarovanje je pripravil Zavod RS za varstvo narave, območna enota Maribor. S parkom bo upravljal režijski obrat Občine Središče ob Dravi – organizacijska enota Krajinski park Središče ob Dravi.

 

Več:


Na vrh