Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Poročilo Evropske komisije o izvajanju okoljske politike v Sloveniji

Evropska komisija (EK) je objavila poročila o tem, kako države članice izvajajo okoljsko politiko. Kar zadeva ohranjanje narave, EK poudarja, da je Slovenija dosegla velik napredek pri kartiranju in ocenjevanju svojih ekosistemskih storitev. Vendar je potrebnega več dela za zaščito bogate naravne dediščine države. Na tem področju obstajajo pomanjkljivosti pri upravljanju območij Natura 2000 in zagotavljanju skladnosti z direktivami o naravi.

EK predlaga naslednje prednostne ukrepe za leto 2019:

  • Sprejetje konkretnih ukrepov, ki bodo omogočili celovito izvajanje programa upravljanja omrežja Natura 2000 do leta 2020. Zagotovitev ustreznega upoštevanja vmesnega poročila o izvajanju, predvidenega za leto 2018, in poročila Računskega sodišča o omrežju Natura 2000 iz leta 2017. Obravnavanje pomanjkljivosti, ugotovljenih pri izvajanju ohranitvenih ukrepov, skupaj z ustreznimi sektorji in zainteresiranimi stranmi.
  • Celovito izvajanje ohranitvenih ukrepov na vseh območjih Natura 2000 s posebnim poudarkom na prilagajanju kmetijskih praks na območjih, kjer kmetijske dejavnosti povzročajo slabšanje stanja ohranjenosti habitatov in/ali vrst.
  • Razvoj in spodbujanje pametnih in racionaliziranih postopkov izvajanja, zlasti v zvezi s postopki ocenjevanja, ustreznimi za območja, in izdajanja dovoljenj za vrste, pri čemer se zagotovi razpoložljivost potrebnega znanja in podatkov, ter okrepitev komuniciranja z zainteresiranimi stranmi.
  • Krepitev zmogljivosti pristojnih organov (osrednjih organov, regionalnih organov, organov za upravljanje območij) za upravljanje območij Natura 2000 in izvajanje direktiv o naravi. Izboljšanje kakovosti in razpoložljivosti podatkov o stanju ohranjenosti habitatov in vrst.


Več:

 


Na vrh