Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Za ukrepe Natura 2000 v gozdovih 750.000 evrov iz Gozdnega sklada

 

Z ustanovitvijo družbe Slovenski državni gozdovi (SiDG) in prenosom gospodarjenja z državnimi gozdovi nanjo smo v Sloveniji dobili sistemski vir financiranja tudi za okoljske ukrepe v gozdovih, ki ležijo v območjih Natura 2000. Ti ukrepi so določeni v Pravilnikom o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove.

SiDG petino prihodkov, ustvarjenih s prodajo lesa iz državnih gozdov, oddvoji v  proračunski sklad za gozdove (Gozdni sklad). Iz sklada se financirajo tudi ukrepi na območjih Nature 2000 v zasebnih gozdovih skladno s programi upravljanja območij Natura 2000 in programom vlaganj v gozdove. Letos je za ukrepe Nature 2000 v gozdovih v skladu s letnim programom porabe sredstev Gozdnega sklada namenjenih 750.000 evrov. Sredstva bodo porabljena zlasti za ohranjanje habitatnega drevja in ekocelic v gozdovih.

Habitatno drevje so odmrla in živa drevesa, naseljena z glivami ter živalskimi vrstami, drevesa z dupli oziroma gnezdi ter drevesa večjih dimenzij in posebnih oblik. Ekocelice so ožji deli gozdnega prostora, ki izboljšujejo njegovo pestrost in habitate vrst oziroma so pomembni za kritje, razmnoževanje in vzrejo mladičev v gozdu in ob gozdnem robu; določijo se zlasti v obliki mokrišč, nahajališč ogroženih rastlinskih vrst, habitatnega drevja in zatočišč.

V skladu z Zakonom o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije s sredstvi Gozdnega sklada razpolaga Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na podlagi letnega programa porabe sredstev. Za dvajsetletni zakup habitatnega drevesa bo ministrstvo v enkratnem znesku plačalo 25 evrov za kubični meter lesne mase.

Strokovnjaki z ZGS pričakujejo, da bodo tudi zaradi nepoznavanja ukrepa med lastniki gozdov pobudniki predvsem revirni gozdarji in drugi zaposleni na ZGS, ki dobro poznajo gozdove in posebna drevesa v njih. Pobudo lahko da tudi lastnik gozda, ki pa se naj zato obrne na krajevno pristojno enoto Zavoda za gozdove Slovenije.

Več:

 

                                          Foto: Špela Habič


Na vrh