Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Upravno sodišče RS presodilo odlok o odvzemu rjavega medveda

Upravno sodišče Republike Slovenije sprejelo sodbo glede Odloka Vlade RS o ukrepu odvzema osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave, za obdobje do 30. 9. 2019 in tožbi delno ugodilo.

Sodišče je odpravilo le prilogo navedenega odloka, razlog je napačna uporaba materialnega prava. Sicer pa je po presoji sodišča odlok kot predpis v ostalem delu zakonit in ostaja v veljavi.

Sodišče je presodilo, da določitev števila medvedov za odstrel (ne samo na območju izjemne prisotnosti ter na prehodnem območju) nima potrebne zveze z vidika družbene sprejemljivosti ugotovljene prek (subjektivnih) mnenj prizadetih interesnih skupin, kot tudi z vidika upravljanja s škodami, ki jih povzročajo medvedi. Zato ni izpolnjen pogoj, da ni druge zadovoljive možnosti za odpravo omenjenih dveh problemov ter da mora biti odvzem omejen na (nekatere) medvede na dovolj konkretiziranih področjih in ob upoštevanju metod razlage Direktive o habitatih.

Sodišče je dalo Vladi RS podrobna navodila in smernice, ki jih bo morala v ponovljenem postopku upoštevati.

Več:
Na vrh