Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Rjava čaplja in brkata sinica na znamkah

Pošta Slovenije je v seriji izdala EUROPA – ptice izdala znamki z motivoma rjava čaplja in brkata sinica, obe varuje Direktiva o habitatih.

Njun življenjski prostor so mokrišča. Z načrtnim ohranjanjem in vzpostavljanjem prvotnega stanja se pri nas že kažejo uspehi, začele so gnezditi vrste, ki smo jih do sedaj poznali le kot občasne goste. Obe vrsti je predstavil Janez Gregori.

 

  
Rjava čaplja se rada skriva, v nevarnosti postane negibna in z zgornjim delom telesa niha v ritmu zibajočega se trstja v okolici. Naseljuje sladkovodna močvirja, kjer se hrani z ribami, dvoživkami in žuželkami. Pri nas je prvič zanesljivo gnezdila leta 2017 v Škocjanskem zatoku pri Kopru. Za rjavo čapljo so v Sloveniji določena 4 območja Natura 2000, ker se tu v pomembnem številu pojavlja na selitvi, poleg Zatoka so to še Cerkniško jezero, Črete in Ljubljansko barje.
Brkata sinica živi v gostih sestojih trstja, kjer jo največkrat vidimo v nizkem preletu s hitrimi zamahi kratkih peruti. Rada poseda v vrhovih trstov, zlasti zgodaj zjutraj in v jesenskem času. Njena hrana so žuželke in semena. Njeno gnezdenje pri nas je bilo prvič zanesljivo potrjeno leta 2017 v ormoških lagunah. Območje Natura v Sloveniji zanjo ni določeno, najbližji območji sta izliv reke Pad v Italiji in Blatno jezero na Madžarskem.

Več – Pošta Slovenije.
 


Na vrh