Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Začasne prepovedi za ribo primorsko podust

Minister za okolje in prostor je izdal odredbo o začasnih prepovedih in omejitvi ravnanj v vodotokih, ki so habitat primorske podusti v Goriških brdih. Ta za eno leto določa prepovedi in omejitve ravnanj v vodotokih Reka in Kožbanjšček ter v njunih pritokih v Goriških brdih, ker ogrožajo obstoj zavarovane vrste primorska podust. Ribo varuje Direktiva o habitatih in je po oceni strokovnjakov »skrajno ogrožena vrsta«.

Določenih je več začasnih prepovedi – npr. odstranjevati zarast na brežini struge ali naplavine iz struge, odvzemati vodo, izvajati organizirane skupinske rekreacijske aktivnosti v strugi. Dopuščene so izjeme: v  okviru obvezne gospodarske javne službe, po predhodnem dogovoru z Zavodom Republike Slovenije za naravo in z Zavodom za ribištvo Slovenije, se lahko izvedejo ukrepi vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč ter varstva pred škodljivim delovanjem voda.

Več:

 

 


Na vrh