Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Osnutek sprememb uredbe o območjih Nature 2000

Na spletni straneh Ministrstva za okolje in prostor je predstavljen osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih - območjih Natura 2000 (doc, 65,5 kb)

Večino sprememb so narekovale zahteve Evropske komisije. Ko je Komisija pregledovala, ali je slovenski pravni red usklajen s pravnim redom Evropske unije, je odkrila nekaj pomanjkljivosti. Slovenija se je zato obvezala, da bo ustrezno spremenila uredbo in jo tako uskladila z zahtevami Direktive o habitatih. Ob izvajanju Uredbe je bilo tudi ugotovljeno, da je treba zaradi njenega bolj učinkovitega izvajanja in pravne določenosti, nekatere norme opredeliti drugače.

Pripombe in predloge lahko posredujete najkasneje do ponedeljka, 4. junija 2007, na e-naslov: jelka.kremesec-jevsenak(at)gov.si oz. na naslov:   

Ministrstvo za okolje in prostor,
Direktorat za okolje,
Dunajska cesta 48,
1000 Ljubljana .


Na vrh