Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Priročnik o vrstah Natura 2000, ki so povezane z gozdom

Gozdarski inštitut Slovenije je izdal Priročnik o vrstah Natura 2000, ki so povezane z gozdom.

Avtorja Aleksander Golob in Mitja Skudnik sta na privlačen način predstavila 62 vrst. Namenila sta jo lastnikom gozdov, gozdarjem (javna gozdarska služba) in obiskovalcem gozda, saj ti najbolj vplivajo na habitate predstavljenih vrst.

Obravnavala sta rastline in živali iz:

  • dodatka II k direktivi o habitatih,
  • dodatka I direktivi o pticah in
  • dve kvalifikacijski vrsti območij Natura 2000, za katere je gozd v Sloveniji pomemben habitat.

Za vsako sta navedla: njen habitat, razširjenost, ogroženost, opazovanje in spremljanje ter usmeritve. Priročnik obsega 88 bogato ilustriranih strani in si ga lahko ogledate v knjižnici.


Na vrh