Skip to main content

Novice

Datum od
Datum do

Nosilci dejavnosti in načrtovalci razvoja na podeželju se pogosto težko znajdejo v zahtevnih upravnih postopkih,…

Evropska komisija izmed projektov, ki jih je vrednotila v preteklem letu, izbere nekaj najboljših. V letu 2015 so…

Na zasedanju 2. februarja 2016 v Strasbourgu so člani Evropskega parlamenta z veliko večino podprli resolucijo na temo…

Prisotnost naravovarstveno pomembnih habitatnih tipov ter živalskih in rastlinskih vrst na pohorskih planjah, traviščih…

Februarja 2016 je Državni zbor sprejel Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije. Med načeli je…

Zavod RS za varstvo narave je vodilni partner projekta LIFE Življenje traviščem, ki bo v Sloveniji potekal naslednjih…

V okviru projekta LIFE DINALP BEAR so pripravili smernice za odgovorno nepotrošno rabo medvedov v turizmu, s katerimi…

 Januarja 2016 je v Celovcu potekal tradicionalni kmetijski sejem Alpe Jadran. Ob robu sejma so se na informativnem…

Popisi gnezdilk, ki jih je pripravil DOPPS v letu 2015, kažejo, da le pri kostanjevkah beležijo velik porast. Za vrtnega…

V okviru projekta EGP Gorički travniki so predavali o naravi prijazni rabi travnikov na območju Natura 2000 Goričko. Po…

Konec leta je Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN) pripravil predlog za širitev omrežja Natura 2000 na morju. Predlog je…

Arhiv novic

maj 2022 (17)

maj 2021 (12)

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava