Skip to main content

Novice

Datum od
Datum do

Območja pragozdov in starih gozdov s pragozdnim značajem v Evropi še niso v celoti in na enoten način popisana. So pa…

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je predstavilo predlog Strateškega načrta Skupne kmetijske politike…

V LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji vse leto spremljamo medijsko poročanje o…

V okviru projekta VIPava so se začela dela na tematski učni poti ob reki Vipavi. Konec 2020 so pri renških glinokopih v…

V LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji smo v Zavodu Štirna pripravili E-priročni…

V LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji smo v sklopu akcije spletnih…

V okviru širšega projekta »zaDravo« bodo v Krajinskem parku Šturmovci v prihodnjih dveh letih ponovno uredili travniške…

Projekt LIFE ARTEMIS je nastal kot odgovor na vse večje število tujerodnih vrst v gozdovih. Od leta 2016 do 2020 so…

Potok Blatnica pri gorenjski vasi Rodine deloma teče v območju Natura 2000 in je tudi življenjski prostor raka koščaka.…

Program upravljanja Nature 2000 za obdobje 2015-2020 se je zaključil z letom 2020. Zaradi zamika sprejema zakonodajnega…

Arhiv novic

maj 2022 (17)

maj 2021 (12)

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava