Skip to main content

Novice

Datum od
Datum do

V LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji smo v Zavodu Štirna pripravili E-priročni…

V LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji smo v sklopu akcije spletnih…

V okviru širšega projekta »zaDravo« bodo v Krajinskem parku Šturmovci v prihodnjih dveh letih ponovno uredili travniške…

Projekt LIFE ARTEMIS je nastal kot odgovor na vse večje število tujerodnih vrst v gozdovih. Od leta 2016 do 2020 so…

Potok Blatnica pri gorenjski vasi Rodine deloma teče v območju Natura 2000 in je tudi življenjski prostor raka koščaka.…

Program upravljanja Nature 2000 za obdobje 2015-2020 se je zaključil z letom 2020. Zaradi zamika sprejema zakonodajnega…

Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME) je objavila razpis programa LIFE 2020 »Evropski zeleni načrt« -…

V Sloveniji več kot dve tretjini Nature 2000 predstavljajo gozdovi. Gozdovi so pomembni tudi v območjih Nature 2000 na…

Le še nekaj delovnih dni nam je ostalo do zaključka leta in običajno si v tem času osebno voščimo lepe želje za…

Strokovnjaki, ki so spremljali stanje raka koščaka v zadnjih treh letih, ugotavljajo, da tako populacija kot…

Strokovnjaki Centra za kartografijo favne in flore so zaključili večletno spremljanje stanja netopirjev. Za 11 vrst…

Kljub visoki zabeleženi smrtnosti osebkov v letošnji sezoni še vedno beležimo naraščanje številčnosti volkov na območju…

Vlada je v veljavni načrt razvojnih programov 2020-2023 uvrstila tri nove projekte, in  sicer Živeti z bobrom, mokrišči…

Poslanec Dejan Židan je postavil poslansko vprašanje o stališču ministrstva do navedbe, da je bila razglasitev območij…

V različnih projektih Nature 2000, ki jih izvajajo številne organizacije, nastajajo zanimivi dokumentarni filmi o…

Ohranjanje biodiverzitete je ena izmed prioritet prihodnje skupne kmetijske politike in usmeritve EU nasploh. Tako zelo…

Pod okriljem Evropske komisije Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) tudi letos poteka serija dogodkov in aktivnosti za…

V gnezdilni sezoni 2020 je bil na območju Kozjanskega regijskega parka po letih 1999 in 2010 z enako metodo ponovljen…

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske…

Arhiv novic

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava