Skip to main content

Novice

Datum od
Datum do

Projektni partner Zavod Štirna je v oktobru in novembru 2019 izvedel tri delavnice za pripravo komunikacijske…

V četrtek, 23. januarja 2020, je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo javno predstavitev osnutka dokumenta…

V letu 2020 obeležujemo 100 let od prvega celovitega naravovarstvenega programa – Spomenice Odseka za varstvo prirode in…

V projektu LIFE IP Krepitev upravljanja Nature 2000 v Sloveniji smo partnerji pripravili osnutek dokumenta Prednostni…

Školjka leščur je varovana z Direktivo o habitatih (priloga IV). Zaradi patogena Haplosporidium pinnae, ki povzroča…

Vlada RS se je seznanila s Poročilom o izvajanju Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020) za leto 2018.…

Vlada RS se je seznanila s Poročilom o izvajanju Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020) za leto 2018.…

Sredozemlje je ena od 25 najpomembnejših točk biotske raznovrstnosti na svetu. Na tem področju, ki pokriva manj kot…

Ministrstvo za okolje in prostor je javno objavilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju…

Vlada RS je 21. novembra 2019 sprejela odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske…

Vlada RS je 17. oktobra 2019 sprejela Uredbo o spremembi in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih…

Pošta Slovenije je v seriji Živalstvo konec septembra 2019 izdala znamke in žig z motivom rjavega medveda, obširno…

Evropska komisija vsako drugo leto pregleda izvajanje okoljske politike v EU, tudi direktive o habitatih in direktive o…

Slovenija je s strani Evropske komisije (EK) prejela uradni opomin in obrazloženo mnenje glede ohranjanja naravnih…

Minister za okolje in prostor je izdal odredbo o začasnih prepovedih in omejitvi ravnanj v vodotokih, ki so habitat…

Dne 29. junija 2019 je pričel veljati Zakon o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka…

Pošta Slovenije je v seriji izdala EUROPA – ptice izdala znamki z motivoma rjava čaplja in brkata sinica, obe varuje…

Evropska komisija je spodbudila  peti natečaj za evropsko nagrado Natura 2000, ki se podeljuje za najboljše dosežke na…

Evropski dan Nature 2000 se nanaša na 21. maj 1992, ko sta bila sprejeta program LIFE in Direktiva EU o habitatih. Ta…

Ministrstvo za okolje in prostor je 7. maja 2019 v javno razpravo posredovalo osnutek sprememb in dopolnitev Zakona o…

Arhiv novic

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava