Skip to main content

Novice

Datum od
Datum do

V Sloveniji živi 10 vrst sov, med njimi za pet vrst (kozača, mali skovik, veliki skovik, koconogi čuk, velika uharica)…

Evropska komisija je med 76 prijavami iz 26 držav članic EU in Velike Britanije razglasila 27 finalistov letošnje…

V LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji projektni partnerji skupaj s strokovnjaki…

Skladno z zastavljeno komunikacijsko strategijo LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v…

V LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji se je že konec lanskega leta pod vodstvom…

Na območju opuščenih glinokopov nekdanje Opekarne Zalog, ki so del območja Natura 2000 Temenica, se raztezajo sekundarni…

Sodelavci Gozdarskega inštituta Slovenije in Zavoda za gozdove Slovenije smo v letu 2019 v LIFE integriranem projektu za…

Raziskovalci z Nacionalnega inštituta za biologijo, ki sodelujejo v LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje…

V soboto, 21. marca 2020, smo obeležili mednarodni dan gozdov, ki letos poteka pod naslovom Gozdovi in biotska…

Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval 688.000 evrov za informacijsko središče Nature 2000 v štanjelskem…

Vlada RS je sprejela Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2020. Iz sredstev Gozdnega sklada…

Vlada je na seji 6. februarja 2020 sprejela besedilo predloga Zakona o spremembah Zakona o ohranjanju narave in ga…

Projektni partner Zavod Štirna je v oktobru in novembru 2019 izvedel tri delavnice za pripravo komunikacijske…

V četrtek, 23. januarja 2020, je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo javno predstavitev osnutka dokumenta…

V letu 2020 obeležujemo 100 let od prvega celovitega naravovarstvenega programa – Spomenice Odseka za varstvo prirode in…

V projektu LIFE IP Krepitev upravljanja Nature 2000 v Sloveniji smo partnerji pripravili osnutek dokumenta Prednostni…

Školjka leščur je varovana z Direktivo o habitatih (priloga IV). Zaradi patogena Haplosporidium pinnae, ki povzroča…

Vlada RS se je seznanila s Poročilom o izvajanju Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020) za leto 2018.…

Vlada RS se je seznanila s Poročilom o izvajanju Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020) za leto 2018.…

Sredozemlje je ena od 25 najpomembnejših točk biotske raznovrstnosti na svetu. Na tem področju, ki pokriva manj kot…

Arhiv novic

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava